Tasmanian Crocoite Cluster
Tasmanian Crocoite Cluster
Tasmanian Crocoite Cluster
Tasmanian Crocoite Cluster
Tasmanian Crocoite Cluster
Tasmanian Crocoite Cluster
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Tasmanian Crocoite Cluster
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Tasmanian Crocoite Cluster
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Tasmanian Crocoite Cluster
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Tasmanian Crocoite Cluster
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Tasmanian Crocoite Cluster
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Tasmanian Crocoite Cluster

Tasmanian Crocoite Cluster

Giá thông thường
$22.00
Giá bán
$22.00
Giá thông thường
$22.00
Hết hàng
Đơn giá
trên 
Đã bao gồm thuế. Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Tasmanian Crocoite Cluster

Cluster 1 = 3.5 x 3cm
Cluster 2= 4.5 x 2.5cm

Each individually priced, please refer to drop menu.
NOTE: These are small pieces and very fragile.