Bộ sưu tập: Shaped Crystals

Spheres, Wands, Terminated Points, Eggs and so much more! These stunning carved shapes will add an extra layer of interest into gemstones! 
24 sản phẩm
 • 3pc Generator Set
  Giá thông thường
  $45.00
  Giá bán
  $45.00
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Amethyst & Citrine Double Terminated Points Set
  Giá thông thường
  $30.00
  Giá bán
  $30.00
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Caribbean Calcite Egg
  Giá thông thường
  $35.00
  Giá bán
  $35.00
  Giá thông thường
  $42.00
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Carnelian Flame
  Giá thông thường
  $85.00
  Giá bán
  $85.00
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Citrine Point Mini
  Giá thông thường
  $17.00
  Giá bán
  $17.00
  Giá thông thường
  $20.00
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Citrine Wand Small
  Giá thông thường
  $22.00
  Giá bán
  $22.00
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Clear Quartz Generator
  Giá thông thường
  $20.00
  Giá bán
  $20.00
  Giá thông thường
  $25.00
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng
 • Double Terminated Points
  Giá thông thường
  $9.00
  Giá bán
  $9.00
  Giá thông thường
  Đơn giá
  trên 
  Hết hàng